شعارسال1401
خیریه مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین (ع)مراغه
واکسیناسیون کووید-19

آخرین اخبار

تبریک و دیدار به مناسبت روز روابط عمومی

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی و درمانی امیرالمومنین(ع)مراغه روزسه شنبه 27اردیبهشت ماه به مناسبت روز روابط عمومی ازهمکار روابط عمومی بیمارستان تجلیل بعمل آمد.
سه شنبه بیست و هفتم ارديبهشت 1401

پیاده روی کارکنان مرکز آموزشی و درمانی به مناسبت هفته سلامت

به گزارش روابط عمومی بیمارستان امیرالمومنین (ع)روز پنج شنبه مورخه 1401/02/22 سرپرستی بیمارستان به همراه مدیریت و کارکنان بیمارستان به مناسبت هفته سلامت از محوطه روستا نوا پیاده روی کردند.
پنجشنبه بیست و دوم ارديبهشت 1401

تبریک و دیدار به مناسبت روز گارگر

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی و درمانی امیرالمومنین(ع)مراغه روز یکشنبه11اردیبهشت ماه به مناسبت روزکارگر اززحمتکشان این عرصه و خدمت تجلیل بعمل آمد
يکشنبه یازدهم ارديبهشت 1401

تبریک و دیدار به مناسبت روز جهانی بهداشت حرفه ای

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی و درمانی امیرالمومنین(ع)مراغه روز پنج شنبه 8اردیبهشت ماه به مناسبت روزجهانی بهداشت حرفه ای ازهمکاربهداشت حرفه ای بیمارستان تجلیل بعمل آمد.
پنجشنبه هشتم ارديبهشت 1401

مراسم تودیع مدیریت بیمارستان امیرالمومنین (ع)

به گزارش روابط عمومی بیمارستان امیرالمومنین (ع) باحضور ریاست محترم نیروی انسانی دانشکده علوم پزشکی مراغه،کارشناس نیروی انسانی معاونت بهداشت و بیمارستان سینا و همکاران بیمارستان تودیع مدیریت بیمارستان امیرالمومنین (ع) روزپنجشنبه مورخه1401/02/01 در سالن اجتماعات بیمارستان برگزارشد.
پنجشنبه یکم ارديبهشت 1401

تبریک و دیدار رئیس دانشکده علوم پزشکی مراغه به مناسبت روزعلوم آزمایشگاهی

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی و درمانی امیرالمومنین(ع)مراغه روزسه شنبه 30فروردین ماه به مناسبت روزعلوم آزمایشگاهی ازهمکاران آزمایشگاه بیمارستان تجلیل بعمل آمد.
سه شنبه سی ام فروردين 1401
     بیمارستان امیرالمونین